همین

خوشبختی،نامه یی نیست که یک روز،نامه رسانی،زنگِ درِخانه ات رابزند و آن را به دست های منتظر تو بسپارد. خوشبختی، ساختن عروسک کوچکی ست از یک تکه خمیر نرمِ شکل پزیر.... به همین سادگی،به خدا به همین سادگی؛اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق وایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...

خوشبختی را چنان در هاله یی از رمز و راز،لوازم و شرایط،اصول و قوانینِ پیچیده ی ادراک ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختش شویم...

خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است..

نویسنده:نادر ابراهیمی

منبع اصلی مطلب : دوستم :کتاب
برچسب ها : همین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : بخشی از کتاب چهل نامه ی کوتاه به همسرم.