عاشقانه ,عاشق بودن

روزگاری ست-چه بد!که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و آوازِ عاشقانه خواندن،دلیل عاشق بودن_

دیگر سخن گفتنِ عاشقانه،دلیل عشق نیست،آواز عاشقانه خواندن دلیل عاشق بودن.

در روزگاری که خوب ترین و لطیف ترین آهنگ های عاشقانه را،کسانی،کاملا حرفه یی و عاشقانه می نوازند وبه تکرار هم می نوازند،اما قلب هایشان تهی از هر شکلی از عشق است


نویسنده:نادر ابراهیمی
منبع اصلی مطلب : دوستم :کتاب
برچسب ها : عاشقانه ,عاشق بودن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : از کتابِ یک عاشقانه ی آرام