کتاب ,پائولو کوئیلو

به نام خدای خوبم.


نمی دانم از این کتاب چه بنویسم که بتواند به خوبی آن را معرفی کند..

به نظر من اهالی نقد در فضای مجازی خیلی بی انصافانه این کتاب را نقد کرده اند.

و به عقیده ی من این کتاب باید بسیار فراتر از افکار سطحی ما،مورد بحث و گفت و گو قرار گیرد..

"توصیه من این است که دوست داران کتاب این کتاب را حتما بخوانند"

نویسنده وبلاگ:فارا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیچ کس نمی تواند در عشق دیگری را نابود کند.

هرکس مسئول احساس خویشتن است و هیچکس در نحوه ی تاثیر گذاری احساس دیگران مقصر نیست

***

آزادی در عشق به معنای نخواستن چیزی و نداشتن انتظار خاصی بود.

کسی که احساس می کند به خوبی می داند،بدون لمس کردن دیگری هم می تواند لذت ببرد

حرف ها و نگاه ها می توانند رازها را برملا کنند..

***

کسی که عاشق می شود،همواره عشق را در سینه ی خود دارد،حتی زمانی که عشق در دسترس نباشد.تماس بدنها آخرین قطره برای پرکردن یک لیوان پر است.


نویسنده:پائولو کوئیلو

مترجم:کیومرث پارسای
منبع اصلی مطلب : دوستم :کتاب
برچسب ها : کتاب ,پائولو کوئیلو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : اندکی از یازده دقیقه ی پائولو کوئیلو